Breument

El seu assessor immobiliari expert a Castellar del Vallès que l'ajudara em la venda, lloguer o compra de casa, pàrquing, terreny o local.

 

Tot el que fem

Per ajudar els nostres clients en la venda, realitzem constantment estudis a la zona de les cases a castellar del valles que hi ha en venda i lloguer per poder determinar quina és la demanda i l'oferta a Castellar.

També vam realitzar un estudi de les infraestructures i dels comerços que es troben a Castellar per poder informar als nostres clients que busquen pisos en venda a castellar del valles.

Orientem en temes legals a qualsevol comprador o venedor que ho sol·liciti, amb un servei de consultes i assessorament gratuït, intentant que surti guanyant sempre el client.Disposem de contractes de col·laboració amb diverses immobiliàries que comparteixen i multipliquen les possibilitats de comprar i vendre l'habitatge que tant desitja, acudint a una sola persona i amb els beneficis que comporta la col·laboració entre professionals.


LES NOSTRES GARANTIES
Ens obliguem a uns estatuts interns i a unes normes d'ètica i de decòrum per garantir un bon servei als nostres clients. 
Vallesinmobiliaria, no és una Agència de finques qualsevol, ens formem constantment i busquem la satisfacció del client.

A Vallesinmobiliaria t'oferim els següents serveis:


Amb tots aquests serveis busquem fer-te la vida mes fàcil.

El teu assessor expert t'ajudara a que puguis prendre les decisions mes adequades.

                                                                                                   

 • Compravenda de pisos, Cases, terrenys parkings i locals a castellar del Vallès i a Sabadell.( Cases Castellar del valles, pisos en venda a castellar del valles i local castellar del Vallès).
 • Lloguers ( local lloguer castellar del valles, pisos lloguer castellar del valles i cases lloguer castellar del valles).
 • Traspassos.
 • Permutàs.
 • Taxacions Judicials e immobiliàries (separacions, divorcis, dissolucions, etc.)
 • Valoracions comparatives de mercat.
 • Contractes de lloguer.
 • Contractes de arràs (penals, penitencials, etc.)
 • Contractes de compravenda Privats i Gestió Notarial.
 • Contractes de lloguer amb opci0 a compra i Gestió Notarial.
 • Gestió de Fiances de lloguer.                                                                                        
 • Gestió sol·licituds Cèdules de Habitabilitat.
 • Certificats energètics.
 • Verificacions i Notes Registrals.
 • Estudi de viabilitat y gestió de hipotecàs
 • Administració de lloguers.
 • Serveis Tècnics (Arquitectes, Aparelladors, Enginyers, etc.)
 • Contractes llum i gas.
 •  
 • Serveis de Gestoria Contable, Fiscal i Laboral. Empreses i Autonoms

          

Pensem en tu

 

                                                                                             

                                                   


    

 

El nostre codi Deontològic

 

 

 • Ens comprometen a representar i protegir els interessos dels nostres clients.
 • Respectarem la màxima confidencialitat i el secret professional.

                                                                                                    

 

 • No comercialitzarem cap immoble sense la nota d'encàrrec i no l'acceptarem si no ens veiem capaços  d'aconseguir un benefici per el client. La nota d'encàrrec estarà subjecta a las normàs de la Llei del dret a l'habitatge que la regulen.
 • Actuarem amb els principis de honestedat i lleialtat.
 • No estilitzarem publicitat il·lícita i ens ajustarem al principi de veracitat de manera que no s'ocultin dades fonamentals o que puguin induir als destinataris a confusió.
 • Ens obliguem a verificar la documentació facilitada, titularitat, carregàs i gravàmens registrals abans de realitzar qualsevol transaccion amb tercers.

                                                                                                          

 

 • Donarem la informació obligatòria abans de signar i abans de rebre quantitats a compte del preu d'acord al codi civil de Catalunya y a la legislació vigent de consum i dret a l'habitatge.
 • Realitzem formació continua sobre legislació, condicions del mercat i de reciclatge adequades al sector.
 • Disposem d'una assegurança de Responsabilitat Civil i Caució per respondre de las quantitats rebudes fins la posada a disposició dels destinataris i per respondre de l'activitat professional.
 • Estem inscrits en el Registre obligatori d'homologació del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya AICAT: 6973.