PROTECCIÓ DE DADES

Les dades facilitades pels usuaris seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. Vallesinmobiliaria es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb l'establert en la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l'usuari a les quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el lloc web. Respecte de les dades esmentades podrà exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la llei orgànica mitjançant una comunicació dirigida a:

Vallesinmobiliaria

CIF. B63588602

Calle Major 80, planta 3 despatx 2C

08211 Castellar del Valles

Tel. 931888799

info@vallesinmobiliaria.com